VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

 

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 

SIA "DIVA SHARM", vienotais reģ. Nr.42103047794, juridiska persona adrese: Zemeļu iela 19, Liepa, Latvija, turpmāk divash.lv, veido un uztur vietni www.divash.lv, turpmāk – Vietne, tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar noteiktajiem nosacījumiem. zemāk.

 

Piekļūstot vietnei, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

 

Noteikumi ir paredzēti un saistoši ikvienam Vietnes lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos par Vietnes un tās satura lietošanu no Lietotāja puses, un, izmantojot Vietni, Jūs apstiprināt, ka esat izlasījis šos lietošanas noteikumus, pilnībā saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

 

Ja lietotājs iegādājas Vietnē pārdošanai piedāvātās preces un pakalpojumus, turpmāk tekstā “Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un uz to attiecas Distances līgumu regulējošie tiesību akti.

 

divash.lv ir tiesības jebkurā laikā grozīt un precizēt šos nosacījumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Vietnē un norādot pēdējo izmaiņu datumu. Jebkādas izmaiņas noteikumos stājas spēkā no publicēšanas brīža.

 

Mājaslapa veidota tā, lai divash.lv klienti varētu iegādāties Divas.lv un tā partneru prezentētās Preces, kā arī ir informācijas avots par visiem ar produktiem un uzņēmumu saistītajiem jautājumiem.

 

2. KONFIDENCIALITĀTE

 

Veicot pirkumus vai reģistrējoties Vietnē, jums jāievada personas dati. Šī informācija palīdz divash.lv īstenot pakalpojumus, apstrādāt patērētāju pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

divash.lv nepārdod un neiznomā Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

divash.lv ir pienākums likumā paredzētajos gadījumos izpaust personas datus ierēdņiem un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti izpaust patērētāja personas informāciju, ja to pieprasa likums.

divash.lv veic pasākumus, lai aizsargātu lietotāju informāciju.

Ja pircējs, kurš pasūtīja un iegādājās preci, nav rīcībspējīgs un/vai rīcībspējīgs, par preces pasūtīšanu un apmaksu ir atbildīgs šīs personas likumiskais pārstāvis (piemēram, vecāki, aizbildņi). Iepriekš minētajā gadījumā pasūtījumu nevar atcelt un pirkuma komisija nav atmaksājama.

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

 

Vietnē piedāvāto preču apraksts ir pēc iespējas precīzāks.

Visas publikācijas Vietnē ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem. divash.lv patur ekskluzīvas tiesības rediģēt, dzēst vai ievietot Vietnē jebkādu informāciju, dzēst vai ievietot jebkādas preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

Preču apraksti mājaslapā ir balstīti uz ražotāja sniegtajām specifikācijām.

 

 

4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

 

Visa šajā vietnē pieejamā informācija, dizains un saturs, tostarp, bet ne tikai, preču zīmes, logotipi, pakalpojumu zīmes, teksts, grafikas, pogu ikonas, attēli, audio klipi, datu kolekcijas un programmatūra, to apkopošana un izkārtojums ir divash īpašums. lv, partneri vai licences devēji. Mūsu preču zīmju izmantošana jebkādā veidā un jebkādiem mērķiem bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Fotogrāfijas krāsu tonis var atšķirties no faktiskās preces atkarībā no datora un tā parametriem.

 

5. PRASĪBAS PAR AUTORTIESĪBĀM

 

Viss saturs šajā vietnē ir divash.lv īpašums. Visa tā satura vai tā daļas reproducēšana vai pārpublicēšana ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām likumpārkāpējs tiek saukts pie administratīvās vai kriminālatbildības saskaņā ar likumu.

 

6. PRECES

 

Šajā lapā tiek pārdotas fiziskas preces un preces mūsu dāvanu karšu pakalpojumā

 

7. CENU POLITIKA

 

Visas cenas vietnē ir norādītas eiro.

Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu precīzas,

Visās cenās ir iekļauts PVN vai citi pārdošanas nodokļi, ja tādi piemērojami. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu piegādes maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Cenas citās valūtās ir informatīvas.

 

8. PIEGĀDES KĀRTĪBA

 

Informācija par piegādes iespējām un piegādes izmaksām klientam pieejama sadaļā Piegādes informācija. Piegādes izmaksas var atšķirties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma summas, kas tiek saskaņota, veicot pasūtījumu.

 

9. GARANTIJA UN TIESĪBAS ATTEIKTI

 

 

Preču saņemšanas brīdī jāpārliecinās, ka piegādātā prece ir saskaņā ar pasūtījumu.

 

Ražotājs, modeļa numurs, izmēri, krāsa, cenas dekrēts 

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas solījums atlīdzināt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, novērst neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijai vai reklāmai.

 

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 kalendāro dienu laikā) atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodus, procentus vai zaudējumu atlīdzību gadījumā, ja prece nav lietota un atvērta.

 

Garantijas un atteikuma tiesības tiek īstenotas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši pārdoto preču veidam un īpašajām īpašībām.

 

Garantijas tiesību izmantošana iespējama, ja Pircēja rīcībā ir pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci jāiesniedz Pārdevējam.

 

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar izmantot:

 

· Pēc likumā noteiktā termiņa beigām;

 

· Ja preci pircējs nav lietojis vai sabojājis.

 

Ja tiek izmantotas atteikuma tiesības, pircējam ir jānogādā prece uz Pārdevēja adresi kopā ar pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma veidlapu un pircējam izsniegtu garantijas talonu, ja tāda ir.

 

Pircējs saņems samaksāto naudu par atgriezto preci pilnā apmērā trīsdesmit (30) dienu laikā no rakstiska atteikuma saņemšanas.

 

10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

 

Piekļūstot vietnei vai izmantojot to, jums jāievēro šajā dokumentā izklāstītie Noteikumi un nosacījumi. Jūs nedrīkstat veikt nekādas izmaiņas vai labojumus Vietnē, un jūs nekādā veidā nedrīkstat pārkāpt Vietnes darbību vai funkcionālo integritāti. Ja šajos Noteikumos noteiktās saistības tiek pārkāptas tīši vai aiz neuzmanības, jūs esat atbildīgs par visiem zaudējumiem un bojājumiem, ko šāds pārkāpums var radīt divash.lv.

 

11. SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETĒM

 

Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu saturu vai privātuma politikām. Vietnē sniegtās saites ir paredzētas tikai ērtībai. Jūs uzņematies risku, ka izmantojat saites uz citām vietnēm vai no tām. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu vietņu pārskatīšanu vai novērtēšanu, no kurām vai uz kurām mūsu vietnē ir saites, un mēs negarantējam citu šādu vietņu piedāvājumu, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādām citām vietnēm. un tīmekļa vietnes. darbībām, saturam, produktiem vai pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, viņu privātuma politikām un noteikumiem.

 

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar visiem spēkā esošajiem tiesību aktiem divash.lv nekādā veidā nav atbildīgs par jebkādiem pārtraukumiem vai kļūdām, kas var rasties, lietojot šo Vietni.

 

Jūs piekrītat, ka saskaņā ar visiem spēkā esošajiem likumiem divash.lv nekādā veidā nav atbildīgs par:

 

a) uzņēmējdarbības pārtraukšana;

 

b) kavēšanās vai pārtraukumi piekļuvei Vietnei;

 

c) nesniegšana, kļūdaina piegāde, sagrozīšana, iznīcināšana vai citas izmaiņas;

 

d) jebkuri bojājumi vai zaudējumi

divash.lv neatbild par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot peļņas zaudējumu), kas saistīti ar Vietni vai tās lietošanu (vai nespēju izmantot Vietni) no jūsu puses neatkarīgi no darbības veida vai citiem iemesli.... ..ja mēs esam informēti par šādu bojājumu iespējamību.

 

13. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.

 

Visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas, kas izriet no šī Līguma vai to ietekmē un kuras Puses netiek atrisinātas sarunu ceļā, tiek nodotas izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Jebkura prasība jāiesniedz rakstiski.

 

14. PIEKRĪT PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANAI UZ ELEKTRONISKO UN TELEFONA NUMURU.

 

Piekrītot Noteikumiem, klients piekrīt saņemt paziņojumus, līgumus, pasūtījumu skaidrojumus un citu informāciju (izņemot reklāmas informāciju) pa e-pastu un tālruņa numuru.

 

15. PAZIŅOJUMU ATSAUKŠANA PA TĀLRUNI UN E-PASTA

 

Visiem klientiem ir iespēja atteikties no informācijas saņemšanas e-pastā vai telefoniski, sūtot mums e-pastu ar tēmu "Atteikties no paziņojumu saņemšanas" vietnē divash.lv.

 

16. FORCE MAJEURE

divash.lv nav atbildīgs par Līguma nepildīšanu, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un kuru rašanās gadījumā viņš nav vainojams. Force majeure ietver dabas katastrofas, ugunsgrēkus, karadarbību, pilsoņu nemierus, nemierus, streikus, epidēmijas, embargo, enerģijas vai interneta piegādes ierobežojumus vai zaudējumus, kā arī datoru aparatūras un programmatūras kļūmes. Vairāk informācijas: LR Ministru kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumiem". LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 "Kārtība, kādā tiek iesniegta un izskatīta patērētāja pretenzija par preci vai pakalpojumu, kas neatbilst līguma nosacījumiem"